Column

Knuffelen tegen corona

Het duurde even voordat hier ten huize de ernst van de situatie was doorgedrongen, maar ergens tussen de alarmerende berichten uit Noord-Brabant en Noord-Italië ondernamen we actie.
Meneer Sennema maande zijn moeder niet op vakantie te gaan. Bij mijn moeder drong ik er op aan haar kringloopwinkeltje te sluiten. Onze moeders leken nonchalanter dan wij, maar volgden onze adviezen op. Die avond omhelsden we elkaar, lang en ernstig. Onze crisisdaadkracht maakte even heel gelukkig.
Tot de volgende ochtend, toen meneer Sennema mijn woonkamer binnenkwam om te vertellen over het eerste coronageval in zijn bedrijf. ‘Nu even niet!’ riep ik, gestrest omdat ik net opdrachtgevers zat te mailen. Gekrenkt door mijn zielloze reactie liep hij weer naar beneden. De rest van de dag liet hij zich niet zien.
Zo’n crisis haalt het beste en het slechtste in mensen naar boven, luidt het cliché, en over negen maanden zullen we naast een babyboom een echtscheidingsgolf zien. Maar die extremen gaan voorbij aan de alledaagse strubbelingen van de komende weken. Tips om het thuis een beetje gezellig te houden vliegen je om de oren. Het belangrijkste advies dat ik las: neem in elk geval een week de tijd om aan de situatie te wennen.

De tips staan ook vol van woorden als samen, dankbaarheid en zingeving. Kon je die een week geleden nog gevoeglijk links laten liggen, het is nu noodzaak ze zowel in het contact met je collega’s als met je huisgenoten toe te passen. Bedenk wat samen betekent als je team uit alleenstaande jonge professionals bestaat, die tegen de muren oplopen door gebrek aan menselijk contact. Bedenk wat dankbaarheid betekent als je werknemers in allerijl online hun tutorials voorbereiden en gesprekken voeren, terwijl dat toch echt een vak apart is. Bedenk wat zingeving is als je opeens écht moet multitasken: thuisonderwijs geven, zorgen maken, werken, nieuws volgen, je nieuwsconsumptie beperken, aandacht geven aan partner, kinderen, ouders, buren, om vervolgens achter Netflix in slaap te vallen, en de hele riedel de volgende dag te herhalen.
Het cliché dat wij volop omhelzen is de knuffel. Het is bewezen: bij een omhelzing van twintig seconden of meer wordt het hormoon oxytocine aangemaakt. Het stofje zorgt voor onderlinge verbondenheid, heeft een gunstig effect op hart en bloedvaten, en belangrijker nog: het is goed voor je immuunsysteem. Juist in een tijd waarin sociale afstand het devies is, is het goed om met het hele klein clubje waarmee je toch je microdruppels al deelt, extra intiem te zijn. 

Hilde Sennema is freelance schrijver en bedrijfshistoricus, verbonden aan de Erasmus Univeristeit Rotterdam. Reageer via columnist@fd.nl.